Khóa 85

Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 3749
Số lượt tải: 170

Pháp âm cùng danh mục

Hãy yêu thương con đúng cách
Thích Thiện Minh
9969
498
Hãy yêu thương con đúng cách
Thích Thiện Minh
6497
119
Đã tiến thì không lùi
Thích Pháp Đăng
8687
369
Đã tiến thì không lùi
Thích Pháp Đăng
8083
109
Bốn niềm tin kiên cố của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Minh Thiện
7742
352
Bốn niềm tin kiên cố của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Minh Thiện
4610
106
Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư
Thích Nguyên Hiền
3491
90