Khóa 85

Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 3276
Số lượt tải: 170

Pháp âm cùng danh mục

Hãy yêu thương con đúng cách
Thích Thiện Minh
9495
498
Hãy yêu thương con đúng cách
Thích Thiện Minh
6016
119
Đã tiến thì không lùi
Thích Pháp Đăng
8174
369
Đã tiến thì không lùi
Thích Pháp Đăng
7513
109
Bốn niềm tin kiên cố của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Minh Thiện
7211
352
Bốn niềm tin kiên cố của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Minh Thiện
4097
104
Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư
Thích Nguyên Hiền
2928
90