Khóa 85

Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 3419
Số lượt tải: 90

Pháp âm cùng danh mục

Hãy yêu thương con đúng cách
Thích Thiện Minh
9915
498
Hãy yêu thương con đúng cách
Thích Thiện Minh
6446
119
Đã tiến thì không lùi
Thích Pháp Đăng
8634
369
Đã tiến thì không lùi
Thích Pháp Đăng
8014
109
Bốn niềm tin kiên cố của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Minh Thiện
7678
352
Bốn niềm tin kiên cố của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Minh Thiện
4548
106
Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư
Thích Nguyên Hiền
3682
170