Pháp Thoại Video

Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 59
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
17
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
95
3
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
86
4
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
69
6
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
70
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
89
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
62
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
119
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG| Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
163
4
Truyện tranh: QUẢ PHƯỚC CÚNG DƯỜNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
48
0
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
168
1
Truyện tranh: KHỈ DÍNH BẪY KEO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
85
2