Lễ xuất gia

Lễ Xuất Gia Tại Chùa Hoằng Pháp 2021 | Bản đầy đủ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 963
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

LỄ THẾ PHÁT XUẤT GIA tại chùa Hoằng Pháp | 24/01/2021
Chùa Hoằng Pháp
998
1
Lễ Thế Phát Xuất Gia tại chùa Hoằng Pháp | 21/06/2020
Chùa Hoằng Pháp
770
1
Lễ thế phát xuất gia 12/2018
Chùa Hoằng Pháp
1360
1
Lễ thế phát xuất gia 04/2019
Chùa Hoằng Pháp
2038
3
Lễ thế phát xuất gia 12/05/2015
13176
241