Lễ Tri Ân Đệ Tử

Lễ Tri Ân Và Tổng Kết Cuối Năm 2019
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 491
Số lượt tải: 3

Pháp âm cùng danh mục

Lễ Tri Ân Đệ Tử 31.12.2020
Chùa Hoằng Pháp
213
1
Lễ Tri Ân Đệ Tử 2019 (Buổi Tối)
Thượng tọa Thích Chân Tính
915
32