Lễ Tri Ân Đệ Tử

Lễ Tri Ân Đệ Tử 31.12.2020
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 213
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Lễ Tri Ân Đệ Tử 2019 (Buổi Tối)
Thượng tọa Thích Chân Tính
915
32
Lễ Tri Ân Và Tổng Kết Cuối Năm 2019
Thượng tọa Thích Chân Tính
492
3