Lễ Tri Ân Đệ Tử

Lễ Tri Ân Đệ Tử 2019 (Buổi Tối)
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 915
Số lượt tải: 32

Pháp âm cùng danh mục

Lễ Tri Ân Đệ Tử 31.12.2020
Chùa Hoằng Pháp
214
1
Lễ Tri Ân Và Tổng Kết Cuối Năm 2019
Thượng tọa Thích Chân Tính
492
3