Lễ xuất gia

Lễ thế phát xuất gia 04/2019
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 1185
Số lượt tải: 3

Pháp âm cùng danh mục

LỄ THẾ PHÁT XUẤT GIA tại chùa Hoằng Pháp | 24/01/2021
Chùa Hoằng Pháp
296
1
Lễ Thế Phát Xuất Gia tại chùa Hoằng Pháp | 21/06/2020
Chùa Hoằng Pháp
60
1
Lễ thế phát xuất gia 12/2018
Chùa Hoằng Pháp
607
1
Lễ thế phát xuất gia 12/05/2015
11817
241