Quy Y Tam Bảo

Lễ Quy Y Tam Bảo Dân Tộc Ít Người
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
Số lượt nghe: 7417
Số lượt tải: 1044

Pháp âm cùng danh mục

Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Hàn Quốc 2016
3810
171
Lễ Quy Y Tam Bảo 2012
10228
1061