Vía Phật A Di Đà

Lễ Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 3274
Số lượt tải: 19

Pháp âm cùng danh mục

Tỏa Sáng Đêm Di Đà 2019 | Chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
406
1
LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2020 | Chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
502
1
Tỏa sáng đêm Di Đà 2018
Chùa Hoằng Pháp
2837
7
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2015
Chùa Hoằng Pháp
5201
139
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2014
Chùa Hoằng Pháp
6065
233
Hoa Đăng Vía Phật A Di Đà 2013
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
12448
645
Hoa đăng tỏa sáng đêm Di Đà 2010
15920
1850
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2007
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
6799
760
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2006
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
5575
569