Lễ Giỗ Tổ

Lễ giỗ Tổ 2017
Số lượt nghe: 7225
Số lượt tải: 48

Pháp âm cùng danh mục

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
830
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
809
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
2270
8
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
2399
29
Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
4671
148
Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
7244
279
Lễ giỗ Tổ 2013
6526
361
Hoài niệm ân sư
6014
484