Lễ Giỗ Tổ

Lễ giỗ Tổ 2017
Số lượt nghe: 7622
Số lượt tải: 48

Pháp âm cùng danh mục

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
1184
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
1160
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
2699
8
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
2760
29
Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
5046
148
Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
7578
279
Lễ giỗ Tổ 2013
6881
361
Hoài niệm ân sư
6403
484