Lễ Giỗ Tổ

Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 7255
Số lượt tải: 279

Pháp âm cùng danh mục

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
843
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
822
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
2279
8
Lễ giỗ Tổ 2017
7239
48
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
2413
29
Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
4681
148
Lễ giỗ Tổ 2013
6535
361
Hoài niệm ân sư
6029
484