Lễ Giỗ Tổ

Lễ giỗ Tổ 2013
Số lượt nghe: 6126
Số lượt tải: 361

Pháp âm cùng danh mục

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
463
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
457
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
1576
8
Lễ giỗ Tổ 2017
6762
48
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
1941
29
Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
4144
148
Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
6851
279
Hoài niệm ân sư
5495
484