Phật Sự

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 1278
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
1067
2
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1151
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1160
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
1151
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
2147
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2557
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6511
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5072
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8485
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7574
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8938
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10577
361