Phật Sự

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 768
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
402
2
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
721
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
768
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
742
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1742
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2112
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6101
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4640
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8036
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7159
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8400
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10133
361