Phật Sự

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 447
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
118
2
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
451
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
473
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
473
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1456
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1836
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5808
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4344
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7748
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
6821
299
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8119
378
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
9846
361