Phật Sự

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
Số lượt nghe: 838
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1068
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
975
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
993
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
984
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1972
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2384
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6333
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4900
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8308
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7410
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8732
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10375
361