Phật Sự

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
Số lượt nghe: 521
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
848
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
784
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
812
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
808
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1803
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2176
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6159
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4703
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8101
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7217
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8524
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10186
361