Pháp Thoại Video

Lá Thư Tình Tập 1
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 1152
Số lượt tải: 11

Pháp âm cùng danh mục

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
661
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
618
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
560
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
602
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
561
6
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
837
8
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
551
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
641
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
536
8
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
602
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG| Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
676
4
Truyện tranh: QUẢ PHƯỚC CÚNG DƯỜNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
324
0