Phật Sự

Ký sự_Đường ta đi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 7217
Số lượt tải: 305

Pháp âm cùng danh mục

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
522
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
848
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
784
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
812
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
808
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1803
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2177
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6159
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4703
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8101
232
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8524
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10186
361