Phật Sự

Ký sự_Đường ta đi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 7571
Số lượt tải: 305

Pháp âm cùng danh mục

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
1064
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1277
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1151
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1158
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
1150
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
2145
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2553
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6508
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5069
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8483
232
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8936
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10576
361