Kinh Tụng Audio

Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
Số lượt nghe: 57910
Số lượt tải: 24147

Pháp âm cùng danh mục

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
263680
49069
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
204484
50993
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
127650
24314
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139622
35392
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123620
25566
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52971
17742
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47593
16378
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
145720
42512
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
363405
63187
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
240861
73537
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97972
35574