Kinh Tụng Audio

Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 97800
Số lượt tải: 35570

Pháp âm cùng danh mục

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
262867
49061
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
204008
50990
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
127293
24314
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139411
35391
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123459
25561
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52807
17739
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47348
16375
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
145130
42509
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
362520
63177
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
240378
73533
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
57404
24146