Kinh Tụng Audio

Kinh Phổ môn
Giảng sư Thích Trí Thoát
Số lượt nghe: 263670
Số lượt tải: 49068

Pháp âm cùng danh mục

Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
204471
50993
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
127643
24314
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139614
35391
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123612
25564
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52965
17742
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47584
16378
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
145714
42512
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
363398
63187
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
240852
73537
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97965
35573
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
57903
24146