Kinh Tụng Audio

Kinh Phổ môn
Giảng sư Thích Trí Thoát
Số lượt nghe: 259542
Số lượt tải: 49048

Pháp âm cùng danh mục

Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
202463
50982
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126367
24307
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
138691
35380
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123031
25549
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52394
17728
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46856
16368
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
143615
42496
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
360974
63163
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
238454
73524
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97180
35559
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56703
24143