Khóa 51

Kinh niệm Phật Ba-la-mật (kỳ 4) - Phật thất kỳ 51
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Số lượt nghe: 6243
Số lượt tải: 808

Pháp âm cùng danh mục

Tiếng nói từ nội tâm - Phật thất kỳ 51
Thích Đức Trường
8029
892
Niệm Phật - con đường đưa đến chân hạnh phúc - Phật thất kỳ 51
Thích Minh Vũ
6533
848
Tịnh độ ở đâu - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Viên Trí
9289
1279
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 4
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3312
518
Tịnh độ ở đâu
Thượng tọa Thích Viên Trí
4711
713
Tiếng nói từ nội tâm
Thích Đức Tường
3341
550
Niệm Phật con đường đưa đến chân hạnh phúc
Thích Minh Vũ
3320
508