Khóa 50

Kinh niệm Phật Ba-la-mật - Kỳ 3 - Phật thất kỳ 50
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Số lượt nghe: 6565
Số lượt tải: 805

Pháp âm cùng danh mục

Trở về nguồn cội - Phật Thất kỳ 50
Thích Thanh Chương
7754
786
Đầu xuân nhắn nhủ - Phật thất kỳ 50
Thích Minh Thành
9690
802
Sự thật cuộc đời - Phật thất kỳ 50
Thích Tâm An
9973
1199
Lời khai thị của Triệt Ngộ đại sư - Phật thất kỳ 50
Thích Nguyên Hiền
7425
766
Đầu xuân nhắn nhủ
Thích Minh Thành
4045
484
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 3
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3759
522
Lời khai thị của Triệt Ngộ Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
4285
545
Sự thật cuộc đời
Thích Tâm An
5162
802
Trở về nguồn cội
Thích Thanh Chương
4017
585