Khóa 50

Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 3
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Số lượt nghe: 4032
Số lượt tải: 522

Pháp âm cùng danh mục

Trở về nguồn cội - Phật Thất kỳ 50
Thích Thanh Chương
8158
786
Đầu xuân nhắn nhủ - Phật thất kỳ 50
Thích Minh Thành
10086
804
Sự thật cuộc đời - Phật thất kỳ 50
Thích Tâm An
10335
1199
Kinh niệm Phật Ba-la-mật - Kỳ 3 - Phật thất kỳ 50
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6958
805
Lời khai thị của Triệt Ngộ đại sư - Phật thất kỳ 50
Thích Nguyên Hiền
7854
766
Đầu xuân nhắn nhủ
Thích Minh Thành
4344
484
Lời khai thị của Triệt Ngộ Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
4605
545
Sự thật cuộc đời
Thích Tâm An
5454
802
Trở về nguồn cội
Thích Thanh Chương
4304
585