Khóa 50

Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 3
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Số lượt nghe: 3758
Số lượt tải: 522

Pháp âm cùng danh mục

Trở về nguồn cội - Phật Thất kỳ 50
Thích Thanh Chương
7754
786
Đầu xuân nhắn nhủ - Phật thất kỳ 50
Thích Minh Thành
9689
802
Sự thật cuộc đời - Phật thất kỳ 50
Thích Tâm An
9973
1199
Kinh niệm Phật Ba-la-mật - Kỳ 3 - Phật thất kỳ 50
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6565
805
Lời khai thị của Triệt Ngộ đại sư - Phật thất kỳ 50
Thích Nguyên Hiền
7424
766
Đầu xuân nhắn nhủ
Thích Minh Thành
4045
484
Lời khai thị của Triệt Ngộ Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
4285
545
Sự thật cuộc đời
Thích Tâm An
5162
802
Trở về nguồn cội
Thích Thanh Chương
4016
585