Kinh Tụng Audio

Kinh Lăng Nghiêm
Giảng sư Thích Trí Thoát
Số lượt nghe: 138712
Số lượt tải: 35380

Pháp âm cùng danh mục

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
259631
49048
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
202508
50982
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126388
24307
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123042
25549
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52404
17728
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46864
16368
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
143652
42496
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
361069
63165
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
238482
73524
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97192
35559
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56715
24143