Kinh Tụng Audio

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Giảng sư Thích Trí Thoát
Số lượt nghe: 47320
Số lượt tải: 16375

Pháp âm cùng danh mục

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
262800
49061
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
203968
50990
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
127220
24314
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139388
35391
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123438
25561
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52791
17739
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
145062
42509
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
362465
63177
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
240317
73533
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97776
35570
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
57379
24146