Kinh Tụng Audio

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Giảng sư Thích Trí Thoát
Số lượt nghe: 145747
Số lượt tải: 42512

Pháp âm cùng danh mục

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
263747
49069
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
204512
50993
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
127672
24314
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139641
35392
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123637
25566
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52990
17742
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47610
16378
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
363431
63187
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
240890
73537
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97985
35574
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
57944
24147