Kinh Tụng Audio

Kinh Di Đà
Giảng sư Thích Trí Thoát
Số lượt nghe: 202507
Số lượt tải: 50982

Pháp âm cùng danh mục

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
259630
49048
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126387
24307
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
138711
35380
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123040
25549
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52403
17728
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46864
16368
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
143652
42496
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
361067
63165
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
238479
73524
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97190
35559
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56715
24143