Kinh Tụng Audio

Kinh Di Đà
Giảng sư Thích Trí Thoát
Số lượt nghe: 205678
Số lượt tải: 51021

Pháp âm cùng danh mục

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
265568
49095
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
128621
24330
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
140345
35427
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
124120
25576
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53524
17753
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
48354
16382
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
146823
42529
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
364637
63204
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
242298
73544
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98626
35593
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
59303
24174