Khóa 76

Kinh A Di Đà phần 6
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 7198
Số lượt tải: 625

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9650
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9185
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10616
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11674
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6213
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7477
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10701
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9481
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
15962
743