Khóa 76

Kinh A Di Đà phần 6
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 7391
Số lượt tải: 625

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9859
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9427
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10818
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11969
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6547
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7746
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10968
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9697
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16151
743