Khóa 76

Kinh A Di Đà phần 6
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 6373
Số lượt tải: 349

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9758
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9317
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10719
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11775
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
7305
625
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7599
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10819
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9591
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16058
743