Khoá 79

Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 7960
Số lượt tải: 419

Pháp âm cùng danh mục

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8604
487
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
10334
725
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
7167
501
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
7960
558
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
8294
305
Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thích Minh Thành
7279
251
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
13416
465
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
8037
293
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
6349
311