Khóa 72

Kinh A Di Đà Giảng Giải phần 3
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 5197
Số lượt tải: 750

Pháp âm cùng danh mục

Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8442
879
Kinh A Di Đà Giảng Giải Phần 3
Thích Pháp Đăng
6464
654
Vượt Khó
Thích Trí Thường
6589
806
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
6802
696
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
13291
1213
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
6739
808
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
7391
1127
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
4273
727
Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5409
1001
Vượt Khó
Thích Trí Thường
6029
1124
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
5918
1025