Khóa 72

Kinh A Di Đà Giảng Giải phần 3
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 5783
Số lượt tải: 750

Pháp âm cùng danh mục

Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
9164
879
Kinh A Di Đà Giảng Giải Phần 3
Thích Pháp Đăng
6947
654
Vượt Khó
Thích Trí Thường
7089
806
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
7288
696
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
13843
1213
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
7235
808
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
7873
1127
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
4799
727
Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5963
1001
Vượt Khó
Thích Trí Thường
6496
1124
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
6453
1025