Khóa 72

Kinh A Di Đà Giảng Giải phần 3
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 5698
Số lượt tải: 750

Pháp âm cùng danh mục

Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
9070
879
Kinh A Di Đà Giảng Giải Phần 3
Thích Pháp Đăng
6867
654
Vượt Khó
Thích Trí Thường
7001
806
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
7202
696
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
13761
1213
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
7136
808
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
7785
1127
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
4704
727
Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5881
1001
Vượt Khó
Thích Trí Thường
6410
1124
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
6363
1025