Khóa 72

Kinh A Di Đà Giảng Giải Phần 3
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 6924
Số lượt tải: 654

Pháp âm cùng danh mục

Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
9135
879
Vượt Khó
Thích Trí Thường
7061
806
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
7261
696
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
13818
1213
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
7206
808
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
7851
1127
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
4768
727
Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5940
1001
Kinh A Di Đà Giảng Giải phần 3
Thích Pháp Đăng
5755
750
Vượt Khó
Thích Trí Thường
6472
1124
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
6429
1025