Khóa 70

Kinh A Di Đà giảng giải
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 9387
Số lượt tải: 1138

Pháp âm cùng danh mục

Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15978
1897
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11703
1651
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15176
1836
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
9275
1007
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
10762
1190
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10749
1953
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
5937
1054
Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
13973
1074
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
7725
1484
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6981
1442
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
6032
766