Khóa 34 đến 42

Khuyến tu - Phật thất kỳ 42
Giảng sư Thích Thiện Ý
Số lượt nghe: 5152
Số lượt tải: 783

Pháp âm cùng danh mục

Vượt qua số phận - Phật thất kỳ 39
Thượng tọa Thích Phước Tiến
16447
2730
Ba chặng đường tu - Phật thất kỳ 41
Thích Minh Thành
7062
1173
Nấc thang cuộc đời - Phật thất kỳ 41
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
18587
2676
An tâm niệm Phật - Phật thất kỳ 42
Thượng tọa Thích Giác Đăng
7919
1323
Quyết định vãng sanh - Phật thất kỳ 42
Thích Giác Hóa
6514
1040
Niệm Phật - những điều cần biết - Phật thất kỳ 40
Thượng tọa Thích Phước Tiến
12877
2201
Phương pháp đoạn trừ phiền não - Phật thất kỳ 41
Thượng tọa Thích Viên Trí
12629
1874
Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Phật thất kỳ 34
Thượng tọa Thích Phước Tiến
18743
3129
Hóa giải mặc cảm - Phật thất kỳ 36
Thượng tọa Thích Phước Tiến
11695
2065
Những điều người tu Tịnh độ cần biết - Phật thất kỳ 37
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9654
1618
Vui đời vui đạo - Phật thất kỳ 38
Thích Minh Thành
5828
991
Lẽ thật cuộc đời - Phật thất kỳ 39
Thích Minh Thành
7859
1348