Khóa 68

Khổ đau ư hãy vượt qua
Giảng sư Thích Chiếu Hiền
Số lượt nghe: 4690
Số lượt tải: 714

Pháp âm cùng danh mục

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
9159
1197
Sự Thật
Thích Minh Thành
12425
1545
Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
12796
1581
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
12540
1453
Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Thích Chiếu Hiền
19554
2022
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Thích Minh Từ
4211
649
Bốn câu hỏi của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
6351
1218
Biết đón nhận để tu tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4751
732
Sự thật
Thích Minh Thành
5093
799