Khóa 68

Khổ đau ư hãy vượt qua
Giảng sư Thích Chiếu Hiền
Số lượt nghe: 4398
Số lượt tải: 714

Pháp âm cùng danh mục

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
8811
1197
Sự Thật
Thích Minh Thành
12168
1545
Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
12496
1581
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
12252
1453
Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Thích Chiếu Hiền
19223
2022
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Thích Minh Từ
3923
649
Bốn câu hỏi của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
6018
1218
Biết đón nhận để tu tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4444
732
Sự thật
Thích Minh Thành
4819
799