Khóa 68

Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Giảng sư Thích Chiếu Hiền
Số lượt nghe: 19210
Số lượt tải: 2022

Pháp âm cùng danh mục

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
8799
1197
Sự Thật
Thích Minh Thành
12162
1545
Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
12490
1581
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
12247
1453
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Thích Minh Từ
3913
649
Khổ đau ư hãy vượt qua
Thích Chiếu Hiền
4393
714
Bốn câu hỏi của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
6012
1218
Biết đón nhận để tu tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4440
732
Sự thật
Thích Minh Thành
4812
799