Khóa 68

Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Giảng sư Thích Chiếu Hiền
Số lượt nghe: 19562
Số lượt tải: 2022

Pháp âm cùng danh mục

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
9173
1197
Sự Thật
Thích Minh Thành
12435
1545
Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
12806
1581
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
12551
1453
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Thích Minh Từ
4220
649
Khổ đau ư hãy vượt qua
Thích Chiếu Hiền
4701
714
Bốn câu hỏi của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
6363
1218
Biết đón nhận để tu tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4763
732
Sự thật
Thích Minh Thành
5101
799