Con Tập Đến Chùa

Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 8361
Số lượt tải: 1424

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
25497
3327
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
8603
751
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
4575
563
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
9262
1601
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
5832
777
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
9755
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
9077
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
11738
2058
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
8797
1515
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
15864
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
12210
2370
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
8269
1331