Con Tập Đến Chùa

Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 7848
Số lượt tải: 1424

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
24936
3327
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
8107
751
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
4117
563
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
8704
1601
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
5335
777
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
9270
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
8551
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
11164
2058
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
8251
1515
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
15306
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
11707
2370
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
7950
1331