Lễ Sám Hối

Khó
Giảng sư Thích Tâm Phụng
Số lượt nghe: 873
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
607
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
556
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
658
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
581
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
269
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
269
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
724
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
811
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
841
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
799
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
852
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
783
1