Khóa 55

Khai thị ý pháp thần mật của tổ sư Minh Đăng Quang - Phật thất kỳ 55
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Toàn
Số lượt nghe: 11937
Số lượt tải: 1455

Pháp âm cùng danh mục

Khai thị - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
18121
2370
Hạnh Phúc Chân Thật - Phật thất kỳ 55
Thích Trí Thường
7476
873
Lời khai thị hành sách đại sư - Phật thất kỳ 55
Thích Nguyên Hiền
5046
742
Tìm lại nốt nhạc xưa - Phật thất kỳ 55
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13323
1668
Người trẻ cần niệm Phật - Phật thất kỳ 55
Thượng tọa Thích Chân Tính
9983
1177
Hạnh phúc chân thật
Thích Trí Thường
4289
480
Khai thị
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
4777
755
Lời khai thị Hành Sách Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
3110
448
Lời khai thị của hòa thượng Giác Toàn
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5095
723
Người trẻ cần niệm Phật
Thượng tọa Thích Chân Tính
6688
1286
Tìm lại nốt nhạc xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4236
771