Ngày Sau Ta Về Đâu

Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
Số lượt nghe: 11025
Số lượt tải: 2012

Pháp âm cùng danh mục

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
8168
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10883
1825
Mùa hè tu học
Đông Quân
11247
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
17350
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
14156
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
9210
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
9730
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12840
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19776
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
18233
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
20460
3543
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11633
1535