Khóa 71

Hướng Về Tịnh Độ
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Số lượt nghe: 3342
Số lượt tải: 560

Pháp âm cùng danh mục

Vững Chãi Và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14749
1968
Số Phận
Thích Trí Thường
16013
1800
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
10104
1383
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
6281
680
Hướng về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
9229
1008
Kinh A Di Đà Giảng Giải - phần 2
Thích Pháp Đăng
7726
821
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
4129
643
Kinh A Di Đà Giảng Giải
Thích Pháp Đăng
4776
574
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
8204
1251
Số Phận
Thích Trí Thường
7885
1528
Vững Chãi và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
8604
1519