Khóa 71

Hướng về Tịnh Độ
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Số lượt nghe: 8414
Số lượt tải: 1008

Pháp âm cùng danh mục

Vững Chãi Và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
13974
1968
Số Phận
Thích Trí Thường
15264
1800
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9238
1383
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
5463
680
Kinh A Di Đà Giảng Giải - phần 2
Thích Pháp Đăng
7016
821
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
3368
643
Kinh A Di Đà Giảng Giải
Thích Pháp Đăng
3927
574
Hướng Về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
2636
560
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
7303
1251
Số Phận
Thích Trí Thường
7147
1528
Vững Chãi và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7824
1519