Khóa 71

Hướng về Tịnh Độ
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Số lượt nghe: 9284
Số lượt tải: 1008

Pháp âm cùng danh mục

Vững Chãi Và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14799
1968
Số Phận
Thích Trí Thường
16080
1800
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
10158
1383
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
6329
680
Kinh A Di Đà Giảng Giải - phần 2
Thích Pháp Đăng
7776
821
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
4187
643
Kinh A Di Đà Giảng Giải
Thích Pháp Đăng
4829
574
Hướng Về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3387
560
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
8259
1251
Số Phận
Thích Trí Thường
7938
1528
Vững Chãi và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
8661
1519