Khóa 74

Hồi Hướng Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 7025
Số lượt tải: 655

Pháp âm cùng danh mục

Phước Báo Trong Đạo Phật
Thích Thiện Minh
13846
1458
Hạt Giống Vu Lan
Thượng Tọa Thích Minh Thành
9431
950
Hành Trạng Chư Tổ Tịnh Độ Tông
Thích Chơn Minh
6730
609
Gieo Hạt Bồ Đề
Thích Đức Trường
7003
693
An Lạc Ai Có Được
Thích Trí Thường
7615
767
An Lạc Ai Có Được
Thích Trí Thường
6948
982
Hồi Hướng Trang Nghiêm Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6707
852
Phước Báo Trong Đạo Phật
Thích Thiện Minh
7455
828
Hành Trạng Chư Tổ Tịnh Độ Tông
Thích Chơn Minh
6392
576
Hạt Giống Vu Lan
Thượng Tọa Thích Minh Thành
6494
832
Gieo Hạt Bồ Đề
Thích Đức Trường
4797
688