Phật Sự

Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 4832
Số lượt tải: 169

Pháp âm cùng danh mục

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
748
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
995
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
908
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
922
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
920
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1903
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2305
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6271
199
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8233
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7340
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8660
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10316
361