Khóa 92

Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 1070
Số lượt tải: 15

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
912
2
Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1206
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1585
19
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
948
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
902
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
984
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1003
14
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1081
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1172
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
929
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
930
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1538
7