Khóa 92

Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 1252
Số lượt tải: 15

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1063
2
Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1508
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1759
19
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1102
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1066
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1154
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1163
14
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1253
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1420
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1087
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1076
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1668
7