Khóa 92

Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 1222
Số lượt tải: 5

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1197
2
Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1753
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1908
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1400
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1231
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1204
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1293
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1327
14
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1414
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1593
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1213
8
Mộng
Thích Tâm Đại
1773
7