Khóa 92

Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 1019
Số lượt tải: 5

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1004
2
Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1415
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1698
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1180
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1039
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1010
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1100
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1107
14
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1194
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1359
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1041
8
Mộng
Thích Tâm Đại
1618
7