Khóa 94

Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 5162
Số lượt tải: 5

Pháp âm cùng danh mục

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1580
18
Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1138
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
1064
3
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1494
97
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1121
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1351
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1175
1
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1531
4
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1096
1
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1296
14
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1154
1
Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
Thích Tâm Hạnh
1500
9