Khóa 94

Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 3919
Số lượt tải: 5

Pháp âm cùng danh mục

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1394
18
Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
992
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
917
3
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1297
97
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
977
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1170
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1006
1
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1366
4
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
951
1
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1151
14
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1020
1
Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
Thích Tâm Hạnh
1350
9