Khóa 56

Hạnh nguyện của người tu
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 3353
Số lượt tải: 584

Pháp âm cùng danh mục

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Thiện Trí
9854
1446
So sánh tướng dụng thể - Phật thất kỳ 56
Thích Thiện Xuân
11508
2071
Cát bụi - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
14772
2534
Tha thứ thì thư thái - Phật thất kỳ 56
Thích Tâm An
10896
1891
Hạnh nguyện của người tu - Phật thất kỳ 56
Thích Minh Thành
7317
1346
Nhận diện sự sống - Phật thất kỳ 56
Thượng tọa Thích Trí Chơn
12711
2386
Nhận diện sự sống
Thượng tọa Thích Trí Chơn
4663
946
So sánh tướng dụng thể
Thích Thiện Xuân
5125
1005
Cát bụi
Thích Thiện Xuân
5975
925
Tha thứ thì thư thái
Thích Tâm An
4045
718
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu phật thất 1
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4507
636