Khóa 57

Hành động người hiền trí
Giảng sư Thích Trí Thường
Số lượt nghe: 2864
Số lượt tải: 525

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Thích Minh Thành
8359
1614
Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Thượng Tọa Thích Minh Thành
65751
9127
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Thích Nguyên Hiền
8142
1729
Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Thượng tọa Thích Giác Đăng
17775
3067
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Thích Trí Thường
12376
2258
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2846
456
Hạnh nguyện người tu 2
Thích Minh Thành
2799
463
Mẹ ơi con chỉ cần
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5504
1291
Thanh thản niệm Phật
Thích Giác Đăng
3586
631