Khóa 47

Giọt sữa giữa đời thường - Phật thất kỳ 47
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 20978
Số lượt tải: 3025

Pháp âm cùng danh mục

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật - Phật thất kỳ 47
Thượng tọa Thích Minh Thiện
15452
1159
Tự tâm Tịnh độ - Phật thất kỳ 47
Thích Trí Hải
13080
963
Giải Nghi Về Tịnh Độ - Phật thất kỳ 47
Thích Nguyên Hiền
11361
1207
Giải nghi về tịnh độ
Thích Nguyên Hiền
4106
568
Tự tâm tịnh độ
Thích Trí Hải
5100
691
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật
Thích Minh Thiện
4081
532
Giọt sữa giữa đời thường
Thượng Tọa Thích Minh Thành
10338
1933